Kdo jsme

1. Historický vývoj

Bravo Loštice, spol.s r. o. byla založena na Moravě v prosinci roku 1991 a v této zemi má také veškerá svá aktiva. Záměr vytvořit a rozvíjet podmínky pro opracování kovů byl postupně naplňován rekonstrukcí a výstavbou výrobních prostor včetně potřebného technického vybavení a infrastruktury.

Po desetiletém působení v oblasti kovozpracovatelského průmyslu zaujala společnost významné místo v regionu a našla široké uplatnění ve svém oboru mezi českými i zahraničními zákazníky. Mezi ty nejvýznamnější patří CEB – Constructions Electriques , SIEMENS, S+C ALFANAMETAL, MEZ STROJE Mohelnice, SUMMA Šumperk, MLS Olomouc-Holice, ZLKL Loštice, FLOWSERVE Pompes a další.

2. Výrobní program

BRAVO Loštice, spol. s r. o. vyrábí a dodává veškeré své výrobky dle dokumentace dodané zákazníkem.Výrobní program, jakož i technické vybavení, jsou v převážné míře orientovány na obrábění větších strojních součástí. Významný podíl výrobního programu tvoří dělení materiálu, kde kromě klasického dělení na pásových pilách vlastní společnost technologie pro tvarové řezání (dělení) materiálů (plechů) vysokotlakým vodním (hydroabrazivním) paprskem a plazmou. Výrobní program doplňují drobné lisařské a zámečnické práce.

3. Vize společnosti

BRAVO Loštice, spol. s r. o. se stane uznávaným partnerem pro tuzemské i zahraniční zákazníky v oblasti strojírenské výroby.

4. Strategie společnosti

BRAVO Loštice, spol. s r.o. je spolehlivým partnerem v oblasti výroby strojních součástí.

Neustálým zlepšováním firemních procesů, investicemi do rozvoje technologií, infrastruktury a lidského potenciálu a šetrným chováním k životnímu prostředí dosahujeme maximální spokojenosti našich stávajících i budoucích zákazníků.

5. Systém managementu kvality

Vedení BRAVO Loštice, spol. s r. o. si plně uvědomuje, jak je pro společnost důležitá spokojenost zákazníků. Jedním z předpokladů vysoké spokojenosti je dobře fungující společnost, která dodává kvalitní produkty. Za tímto účelem společnost vybudovala a v roce 2003 certifikovala systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016

6. Systém managementu životního prostředí

Společnost zavedla a certifikovala Systém řízení ochrany životního prostředí. Tento systém byl integrován do stávajícího systému managementu kvality s cílem minimalizovat dopady činnosti společnosti na životní prostředí. Systém EMS zavedený ve společnosti BRAVO Loštice, spol. s r. o. je vybudován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14 001:2016

7. Environmentální politika

Na možné ovlivnění životního prostředí klade společnost BRAVO Loštice, spol. s r. o. přinejmenším stejný důraz, jako na ostatní procesy zajištující prosperitu celé společnosti. Zavedením systému EMS zvyšuje kvalitu své práce, minimalizuje dopady škodlivých vlivů na životní prostředí a efektivně využívá suroviny a energie. Cítí odpovědnost k naší společnosti, a proto chce přispět tím, že dodává takové produkty (včetně služeb), které nezhoršují životní prostředí.

Na prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje spolupracuje s dodavateli a zákazníky.

Tyto zásady jsou:

 • dodržovat všechny příslušné předpisy environmentálního práva a další související předpisy
 • neustále zlepšovat podnikovou ochranu životního prostředí v rámci měnících se vnějších podmínek
 • zvažovat ekonomickou únosnost použití nejlepší dostupné technologie pro dosažení environmentálních cílů
 • důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energie a surovin, vzniku a využití odpadů, snižování hlučnosti atd.
 • začlenit environmentální hlediska do marketingu a dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • vytvářet potřebné finanční zdroje pro kontrolu environmentálních dopadů
 • předcházet vzniku havarijních situací
 • motivovat pracovníky k ochraně životního prostředí především v rámci jejich pracovních povinností
 • být environmentálně transparentní vůči veřejnosti

V případě Vašeho zájmu dále komunikovat o ochraně životního prostředí, která se bezprostředně týká společnosti BRAVO Loštice, spol. s r. o. zašlete svůj dotaz nebo podnět na info@bravolostice.cz. Rádi Vám odpovíme.

Josef Bačovský, ředitel společnosti

Majitelem firmy BRAVO Loštice spol. s r. o. je:

 • pan Josef Bačovský
 • email: bacovsky@bravolostice.cz

Firma BRAVO Loštice, spol. s r. o. vám nabízí své služby v oblasti:

 • kovoobráběčství
 • dělení materiálu
 • zámečnické práce
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
 • účetní a administrativní práce

27. 02. 2022

Podpora projektu „Sociální automobil“

23. února 2022 byla v rámci projektu „Sociální automobil“ předána Charitě Zábřeh Dacia Lodgy. Firma Bravo Loštice spol.s r.o....