Home

Bravo Loštice, s ro was established in Moravia, in December 1991 and in this country also has all its assets.

Our company operates on the field of metal-working industry for more than 10 years. During this time it has found a wide use for its services on the market and among our business partners are also some of the important Czech and foreign companies e.g. Karsit Jaroměř (supplier of Škoda Inc.), Siemens Elektromotors, MEZ Mohelnice, ZLKL Loštice Ltd., ABA Šumperk, SAN-JV Ltd., Urdiamant Ltd., Slovácké strojírny Inc., Ponam, v. o. s., SWIS Ltd. Mohelnice and many others. Among foreign companies which we supply with workpieces are also French company MLS Holice Ltd. and Italian company Marelli-Motori S.p.A. which we supply with workpieces through ZLKL Loštice Ltd. More about our company.

Publicita projektu: Pořízení technologie pro kovovýrobu

oppi

2. 05. 2018

Karusel SKIQ12 CNC

V průběhu měsíců dubna a května 2018 probíhá instalace repasovaného svislého soustruhu SKIQ 12 CNC se systémem mefi. Tento stroj...

29. 04. 2015

Purchasing new software

V dubnu 2015 jsme zakoupili od firmy Siemens nový software pro pokročilou technologii programování obrábění NX Cam a modelování a správu...