Tvarové řezání materiálu plazmou

Tvarové řezání materiálu plazmou

Tvarové řezání materiálu plazmou

Dělení materiálu plazmou, provádí firma Bravo Loštice s.r.o. pomocí moderních zařízení firmy CEBORA. Lze řezat běžné druhy ocelí, různé druhy výrobků do síly 20 mm a mohou být prováděny dělící řezy. Při tomto druhu dělení materálu je zaručena velká přesnost řezu, pro řezání tvarů materiálů je přesnost ± 0,5 mm, při dělících řezech je zaručena přesnost ± 1 mm. Plocha řezacího stolu je 1500 x 2000 mm.

Řez je ovládán připojeným osobním počítačem, jednotlivé výkresy je možno zavést do systému i jako soubory typu *.dxf (formát AutoCad).

Princip vzniku plazmy a výhody řezu plazmou:
Jako plazma se používá několik druhů plynů, např. jednoatomový vodík, dvouatomový dusík, kyslík a vzduch. Tyto plazmové plyny ionizují prostřednictvím energie plazmový oblouk. Díky rekombinaci atomů a molekul se uvolňuje a vzniká obrovský tepelný účinek plazmového paprsku, který působí na řezaný materiál. Zpravidla se plazma chladí tryskou s vodou. Tímto způsobem může paprsek dosáhnout energie 2*10^6 W/cm^2. Díky vysoké teplotě expanduje plazma a proudí směrem ke kladné elektrodě. V plazmovém oblouku vznikají teploty kolem 30.000 °C, které ve spojení s vysokou kynetickou energií plazmového paprsku dosahují velmi vysoké řezné rychlosti, která je závislá na tloušťce řezaného ocelového materiálu. Oblouk mezi tryskou a katodou je zapálen pomocí vysokého napětí.

Výsledek řezání materiálu plazmou

Výsledek řezání materiálu plazmou

Tvarové řezání materiálu plazmou

Tvarové řezání materiálu plazmou

27. 02. 2022

Podpora projektu „Sociální automobil“

23. února 2022 byla v rámci projektu „Sociální automobil“ předána Charitě Zábřeh Dacia Lodgy. Firma Bravo Loštice spol.s r.o....